veterinarski zavod slaven banja luka

LABORATORIJA ZA MIKROBIOLOGIJU

Vrši mikrobiološke analize namirnica, stočne hrane i kliničkog materijala …
veterinarski zavod slaven banja luka

LABORATORIJA ZA ANALITIČKU HEMIJU

Vrši analize rezidua antibiotika i sulfonamida, pesticida i teških metala
veterinarski zavod slaven

LABORATORIJA ZA DIJAGNOSTIKU

Vrši dijagnostiku virusnih i bakterijskih oboljenja životinja…