Od svog osnivanja 2008. godine, Veterinarski zavod stalno razvija i unapređuje dobru laboratorijsku praksu,kvalitet i pouzdanost izvršenih ispitivanja. U Veterinarskom zavodu se vrši mikrobiološko, hemijsko i fizičko hemijsko ispitivanje hrane, hrane za životinje, bioloških uzoraka i uzoraka iz životne sredine. Nastojeći da održi kontinuitet i unaprijedi kvalitet u oblasti procesa ispitivanja, rukovodstvo privrednog društva SLAVEN d.o.o. početkom 2009. godine se opredijelilo da usaglasi sistem kvaliteta i akredituje Veterinarski Zavod SLAVEN za laboratorijska ispitivanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda. SLAVEN doo i Veterinarski Zavod su 2011 godine uspostavili i sertifikovali Sistem upravljanja kvalitetom prema BAS EN ISO 9001:2008. Ubrzo nakon toga uveden je i BAS EN ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje. Veterinarski zavod je kontinuirano unapređivao svoj sistem kvaliteta, te je u 2019. godini izvršen i transfer na zanovljeni standard BAS EN ISO/IEC 17025:2018, Opšti zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija.
Privredno društvo SLAVEN doo pruža usluge pravnim i fizičkim licima u BiH za unutrašnji i međunarodni promet (izvoz).

  S ciljem da obezbijedi kvalitetnu uslugu, privredno društvo SLAVEN doo poslove obavlja u skladu sa standardima kvaliteta kroz slijedeće službe:

 • Specijalističke Veterinarske Laboratorije – Veterinarski zavod
 • Prodaja veterinarske opreme i lijekova
 • Veterinarska ambulanta.

VZ SLAVEN u svom radu koristi sofisticiranu opremu i naprednu tehnologiju.

– VETERINARSKI ZAVOD SLAVEN –

Specijalističke Veterinarske Laboratorije – Veterinarski zavod

Ostvarivanje poslova iz domena veterinarskih/ispitnih laboratorija vrši se u okviru službe Veterinarskog
zavoda SLAVEN, privrednog društva SLAVEN d.o.o. koji se sastoji od tri osnovna laboratorijska odjeljenja:
Laboratorija za mikrobiologiju gdje se vrše mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje.
U laboratoriji za hemiju se vrše hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje (rezidue pesticida, hormona i td.)
Laboratorija za dijagnostiku gdje se vrše ispitivanja kliničkog materijala krvi, seruma, plazme i tkiva…

VZ SLAVEN omogućava klijentima da se na osnovu njihovih posebnih zahtjeva razviju i uvedu nove metode, koje su im potrebne.

– VETERINARSKI ZAVOD SLAVEN –

Slaven d.o.o. Specijalističke Veterinarske Laboratorije – Veterinarski zavod Vrši usluge

 • Mikrobiološko ispitivanje hrane i hrane za životinje
 • Fizičko hemijsko ispitivanje hrane i hrane za životinje
 • Senzorno ispitivanje hrane
 • Mikrobiološko ispitivanje kliničkih uzoraka i antibiogrami
 • Serološko ispitivanje zaraznih bolesti životinja
 • Biohemijsko ispitivanje krvi
 • Mikrobiološko ispitivanje uzoraka sa površina
 • Uzorkovanje sa površina
 • Studije za određivanje roka upotrebe namirnica i Challenge test-ovi
 • Ispitivanje titra antitijela kod živine
 • Dokazivanje rezidua teških i toksičnih metala, veterinarskih lijekova, pesticida, aditiva i antibiotika.

VIZIJA I MISIJA

Veterinarski zavod SLAVEN, privrednog društva SLAVEN d.o.o. je ugledna ispitna laboratorija za ispitivanja u oblasti veterinarske medicine i ispitivanje hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini. Vizija i misija Veterinarskog zavoda SLAVEN su usmjerene na stalno održavanje i unapređenje statusa ispitne laboratorije i razvoj, standardizaciju i uvođenje novih metoda ispitivanja, dobru laboratorijsku i profesionalnu praksu. Proces ispitivanja na osnovama tehnoloških predviđanja, predstavlja osnovu razvoja programa rada Veterinarskog zavoda SLAVEN. Kao dio privrednog društva SLAVEN d.o.o. Veterinarski zavod SLAVEN će usmjeriti sve svoje kadrovske i materijalne resurse u pravcu dostizanja kvaliteta vodećih svjetskih laboratorija i ostvarivanja ravnopravnosti u saradnji. Misija Veterinarskog zavoda SLAVEN je određena potrebom procesa ispitivanja u oblasti veterinarske medicine, ostvarenja visokog kvaliteta usluga u skladu sa međunarodnim standardima, utvrđivanja strategija razvoja i stalnog usavršavanja programa i postupaka rada u funkciji zahtjeva korisnika usluga i svih drugih zainteresovanih strana za djelatnost Veterinarskog zavoda SLAVEN. S ciljem dostizanja vizije i misije, najviše rukovodstvo Veterinarskog zavoda SLAVEN se opredijelilo za primjenu opštih zahtjeva za kompetentnost laboratorija za ispitivanje koji su dati u standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006.

Naši Klijenti