Laboratorija za dijagnostiku vrši dijagnostička/serološka ispitivanja i ispitivanja kliničkih mikrobioloških uzoraka:
  • Krv životinja,
  • Uzorci tkiva životinja,
  • Feces, stelja, valionički otpad i dr.
  • Uzoraka površina (brisevi).
veterinarski zavod slaven
Uzimanje uzoraka mogu vršiti inspekcijski i kontrolni organi, subjekti u poslovanju sa hranom u okviru
samokontrola i ovlašteni uzorkovači Veterinarskog zavoda SLAVEN.

Transport uzoraka pod posebnim režimom vrše inspekcijski i kontrolni organi, subjekti u poslovanju sa hranom svojim transportom i ovlašteni uzorkovači Veterinarskog zavoda SLAVEN. U određenim slučajevima uzorci se mogu poslati putem brze pošte IN TIME. Za više informacija kontaktirajte osoblje na prijemu uzoraka na telefon 051/450-110.

Ispitivanje uzoraka se vrši u tehnički najkraćem mogućem roku, a nalazi se dostavljaju u skladu sa zahtjevom korisnika, putem ličnog preuzimanja, e—maila, faksa i/ili poštom/brzom poštom.

Prilikom dostavljanja uzoraka u okviru samokontrola korisnici usluga trebaju popuniti obrazac OB-0-53 Zahtjev za ispitivanje! Subjekti u poslovanju sa hranom, proizvođači i veterinarske organizacije mogu sklopiti Ugovor sa Veterinarskim zavodom.