Veterinarska ambulanta – SLAVEN

pruža usluge u maloj praksi:
1. Preventivnu veterinarsku zdravstvenu zaštitu (čišćenje od parazita, vakcinacija, savjeti)
2. Klinički pregled
3. Pregled po organima i sistemima organa
  • pregled očiju
  • pregled kože
  • pregled ušiju
4. Dijagnostiku:
  • Rendgen
  • Ultrazvuk abdomena i srca
  • EKG srca
5. Laboratorijska ispitivanja
  • laboratorijsko ispitivanje krvi na hematološke i biohemijske parametre
  • laboratorijsko ispitivanje urina
  • mikrobiološka ispitivanja biološkog materijala (bris uha, kože i dr, i antibiogram
6. Liječenje oboljelih životinja
7. Zahvate na zubima (skidanje kamenca, vađenje zuba)
8. Hirurške zahvate
veterinarski zavod slaven banja luka