POLITIKA UPRAVLJANJA RIZICIMA

Veterinarski zavod SLAVEN, privrednog društva SLAVEN d.o.o. (u daljem tekstu SLAVEN d.o.o.), u cilju unapređenja poslovnih procesa, pružanja adekvatnog odgovora na tržišne promjene i ostvarenja poslovnih ciljeva, opredijeljena je da unutar svih poslovnih funkcija implementira proces upravljanja rizicima koji predstavlja osnovu za donošenje odluka. Ciljevi politike upravljanja rizicima, koji su usklađeni sa ciljevima i politikama uspostavljenih sistema poslovnog upravljanja, su:
 • postavljanje principa za određivanje i minimalizovanje rizika,
 • identifikovanje, praćenje, kontrolisanje i minimalizovanje svih vrsta rizika,
 • definisanje oblika saradnje, komunikacije i razmjene podataka između poslovnih funkcija
  uključenih u proces upravljanja rizicima
 • uspostavljanje adekvatnog i pravovremenog izvještavanja koje omogućuje stalno praćenje
  identifikovanih rizika, ali i identifikaciju novih i/ili promijenjenih rizika.

SLAVEN d.o.o. je opredijeljen da identifikacijom, evaluacijom i redukcijom intenziteta i frekvencije rizika optimizuje poslovne funkcije preduzeća. Rizici kojima su izloženi procesi SLAVEN do.o. su:

 • strateški rizici,
 • rukovodstveni rizici,
 • operativni rizici,
 • finansijski rizici,
 • tržišni rizici,
 • politički, pravni i socijalni rizici.
veterinarski zavod slaven
Lica odgovorna za poslovnu funkciju, odnosno poslovni proces, su vlasnici rizika. Vlasnici rizika su odgovorni za upravljanje rizicima i prilikama kojima je proces izložen.
Za ostvarenje postavljenih ciljeva politike upravljanja rizicima SLAVEN d.o.o. koristi prevashodno interne resurse. Opredjeljenje SLAVEN d.o.o. je da u narednom periodu razvija vlastite resurse za unapređenje upravljanja rizicima.
SLAVEN d.o.o. će mjeriti i izvještavati o efektima upravljanja rizicima, a na osnovu dobijenih rezultata vršiti će se preispitivanje i unapređenje politike i okvira upravljanja rizicima.
veterinarski zavod slaven