Laboratorija za hemiju vrši hemijska i fizičko hemijska ispitivanja:
  • Osnovna hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje (sastav i kvaliteta),
  • Izračunavanje – energetska vrijednost,
  • Ispitivanja sadržaja teških metala i kontaminenata – antibiotika, veterinarskih lijekova, pesticida
    i dr. (analitička hemija).

Uzimanje uzoraka mogu vršiti inspekcijski i kontrolni organi, subjekti u poslovanju sa hranom u okviru samokontrola i ovlašteni uzorkovači Veterinarskog zavoda SLAVEN.

veterinarski zavod slaven banja luka
Transport uzoraka pod posebnim režimom vrše inspekcijski i kontrolni organi, subjekti u poslovanju sa hranom svojim transportom i ovlašteni uzorkovači Veterinarskog zavoda SLAVEN. U određenim slučajevima uzorci se mogu poslati putem brze pošte IN TIME. Za više informacija kontaktirajte osoblje na prijemu uzoraka na telefon 051/450-110.

Ispitivanje uzoraka se vrši u tehnički najkraćem mogućem roku, a nalazi se dostavljaju u skladu sa zahtjevom korisnika, putem ličnog preuzimanja, e—maila, faksa i/ili poštom/brzom poštom.
Prilikom dostavljanja uzoraka u okviru samokontrola korisnici usluga trebaju popuniti obrazac OB-0-53 Zahtjev za ispitivanje! Subjekti u poslovanju sa hranom mogu sklopiti Ugovor sa Veterinarskim zavodom.

veterinarski zavod slaven banja luka