POLITIKA POŠTOVANJA NEPRISTRASNOSTI I OBEZBJEĐIVANJE POVJERLJIVOSTI U LABORATORIJI

Veterinarski zavod SLAVEN, privrednog društva SLAVEN d.o.o. (u daljem tekstu laboratorija), je organizovan i radi kao nepristrasna, kompetentna, odgovorna organizacija, tako da kod svojih klijenata obezbjeđuje potpuno povjerenje u kvalitet usluga koje pruža. Pravila na kojima se bazira naše poslovanje
su:
veterinarski zavod slaven banja luka

Objektivnost

Objektivnost u poslovima uzorkovanja i ispitivanja znači prije svega pravičan, uniforman odnos prema svim klijentima. Jednako ponašanje prema svakom klijentu je u neposrednoj vezi sa nepristrasnošću.

Nepristrasnost

Rukovodstvo laboratorije je svjesno značaja nepristrasnosti u poslovima uzorkovanja i ispitivanja, kao i mogućeg sukoba interesa, do kojih može doći u toku postupka i zbog toga je sprovelo mjere za sprečavanje ovih pojava.
Da bi se osigurala nepristrasnost, tačnost i pouzdanost podataka o ispitivanju, direktor i rukovodstvo nikada neće intervenisati u laboratoriji, a laboratorija će obavljati nezavisne aktivnosti ispitivanja u skladu sa relevantnim zakonima i propisima, kao i tehničkim standardima. Sve odluke se u laboratoriji donose na osnovu objektivnih dokaza i na odluke ne mogu da utiču drugi interesi drugi
interesi ili druge strane.
Nepristrasnost laboratorije garantuje i njegova finansijska nezavisnost ostvarena sopstvenim finansiranjem na osnovu pružanja usluga uzorkovanja i ispitivanja.
Ocjenjivanje i sertifikacija sistema menadžmenta se plaća avansno, tako da sa te strane nema nepristrasnosti.
U cilju sprečavanja sukoba interesa laboratorija obezbjeđuje da niko od učesnika u procesu nije ni na koji način koji može da ugrozi nepristrasnost, povezan sa korisnikom i da nije izložen bilo kojoj vrsti pritiska koji bi mogao da ima uticaja na nepristrasnost uzorkovanja i ispitivanja.
Niko od zaposlenih se ne bavi pružanjem usluga uzorkovanja i ispitivanja u drugim laboratorijama.

Povjerljivost

Sve informacije o klijentu dobijene u postupku uzorkovanja i ispitivanja laboratorija tretira kao poslovnu tajnu.
Niti jednu informaciju laboratorija ne smije da objavi ili prenese trećoj strani bez saglasnosti klijenta na koga se ona odnosi.
Informacije o korisniku dobijene iz drugih izvora se smatraju povjerljivim između laboratorije i korisnika, a informacije o izvoru se ne daju korisniku, poštujući princip povjerljivosti izvora i laboratorije.
Interno i eksterno osoblje potpisuje, lično, izjave o čuvanju informacija dobijenih u laboratorijskim aktivnostima kao strogo povjerljive.