IZJAVA O POLITICI KVALITETA VETERINARSKOG ZAVODA SLAVEN

Veterinarski zavod SLAVEN, privrednog društva SLAVEN d.o.o., je ugledna laboratorija za ispitivanja u oblasti veterinarske medicine i ispitivanja hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini i sve svoje aktivnosti stalno usmjerava na održavanje i unapređenje statusa ispitne laboratorije i razvoj, standardizaciju i uvođenje novih metoda ispitivanja, dobru laboratorijsku i profesionalnu praksu, i stalno poboljšava kvalitet svojih ispitivanja pri pružanju usluge korisnicima.

Rukovodstvo izjavljuje da će sva ispitivanja u okviru djelatnosti vršiti u skladu sa standardnom laboratorijskom uslugom koju čine:

 • – Uzimanje, rukovanje, transport i skladištenje uzoraka za ispitivanje u skladu sa standardnim metodama ili metodama koje su propisali nadležni državni organi,
 • Prijem, preispitivanje, evidentiranje i označavanje zahtjeva i uzoraka za ispitivanje,
 • Priprema uzoraka i izvođenje ispitivanja u skladu sa standardnim metodama ili metodama koje su propisali nadležni državni organi,
 • Planiranje ispitivanja
 • Evidentiranje i obrada rezultata ispitivanja
 • – Izrada, evidentiranje, distribucija i čuvanje Izvještaja o ispitivanju.
veterinarski zavod slaven banja luka
Za ostvarenje ove politike rukovodstvo poštuje sistem upravljanja kvalitetom BAS EN ISO/IEC 17025:2006 uspostavljenog na nivou VZS i dodatno je postavilo sljedeće ciljeve:
 • stalno održavati i unapređivati status ispitne laboratorije.
 • sve laboratorijske usluge uključujući poslove uzorkovanja, ispitivanja i izvještavanja o rezultatima ispitivanja obavljati u skladu sa standardnim metodama, zakonskim propisima i ugovorenim zahtjevima korisnika usluga,
 • detaljno preispitivati potrebe, zahtjeve i poslovna očekivanja korisnika usluga, te na njih proaktivno odgovarati.
 • stalno pratiti i primjenjivati relevantne zakonske propise i normativne akte.
 • dosljedno poštovati i ispunjavati ugovorene obaveze sa korisnikom usluga sa posebnom pažnjom na dobru poslovnu komunikaciju, rokove uzorkovanja, ispitivanja i izvještavanja.
 • stalno unapređivati metode ispitivanja i pratiti tehnološke inovacije.
 • stalno raditi na poboljšavanju kompetencija osoblja.
 • stalno povećavati broj korisnika usluga u cilju proširenja poslovanja.
Sistem kvaliteta je uspostavljen, implementiran i održava se njegovim upravljanjem u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006. Uspostavljeni sistem kvaliteta se primjenjuje na sva područja procesa ispitivanja u okviru djelatnosti Veterinarskog zavoda SLAVEN.

Svrha usaglašavanja sistema kvaliteta sa zahtjevima međunarodnih standarda je da u oblasti procesa ispitivanja Veterinarski zavod SLAVEN obezbijedi da sve naše usluge zadovoljavaju zahtjeve korisnika i svih zainteresovanih strana za našu djelatnost, i da su one osmišljene, sprovedene i isporučene u kontrolisanim uslovima. VZS uvijek vodi računa o korisniku usluga, kroz kontrolu troškova ispitivanja i cijenu koštanja usluge, ali nikada na štetu kvaliteta ispitivanja.

Cjelokupno osoblje Veterinarskog zavoda SLAVEN koje se bavi ispitivanjem u laboratoriji obavezno je da se bliže upozna sa svim dokumentima kvaliteta, da sprovodi ovu politiku i procedure u svom radu i da stalno ispunjava sve zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006.
Rukovodstvo laboratorije je obavezno da ispunjava sve zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 i da neprekidno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta.
Rukovodstvo i osoblje SLAVEN d.o.o. su se obavezali da će izvršiti transfer na novi standard BAS EN
ISO/IEC 17025:2018 u predviđenom periodu.